MTV Heroes47243_49c76083c3112.gif 
吼!!! 怎麼醬可愛啦你~~~~

 

                      
                              
                             韓國ELF畫的三輯漫波Q版圖..
將漫波的特色及舞蹈動作的細節都仔細描繪出...
應該是很愛很愛漫波的ELF才能畫的這麼神似...
以下只放團體圖..單人的..就請自己找嘍..


suju47b5ba18ef611b6442a9adcc.jpg 


sujucbf83f7bcc11e6cc2f73b3cc.jpg  


sujudfa5df89039c2bb5a5c272c2.jpg 


sujubf335e2d217b05cd8b1399c3.jpg


photo from logo

    全站熱搜

    南瓜園主 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()