SORRY, SORRY SPECIAL REMIX

星期天的人氣歌謠, 蘇啾特別準備了SORRY, SORRY special remix edition 版本,
將原本的歌曲混入新的編曲及音樂片段, 舞蹈部分也作了些微的變動, 舞台表演起來更加流暢及華麗!!

090503 SBS SorrySorry+end[(000590)23-31-54].JPG 090503 SBS SorrySorry+end[(000607)23-32-00].JPG 090503 SBS SorrySorry+end[(000609)23-33-40].JPG 090503 SBS SorrySorry+end[(002008)23-34-51].JPG 090503 SBS SorrySorry+end[(002019)23-34-33].JPG 090503 SBS SorrySorry+end[(002246)23-35-05].JPG 090503 SBS SorrySorry+end[(002295)23-35-12].JPG 090503 SBS SorrySorry+end[(002302)23-35-17].JPG 090503 SBS SorrySorry+end[(002309)23-35-38].JPG 090503 SBS SorrySorry+end[(002312)23-35-23].JPG 090503 SBS SorrySorry+end[(002319)23-35-53].JPG 090503 SBS SorrySorry+end[(002324)23-36-22].JPG
這次SORRY,SORRY REMIX 版本, 連舞步都有更新,
小兔還一腳踩在童童膝蓋上..^^
嘖嘖!! 也只有童童願意讓你這樣表現..
你們感情(默契)真夠好了呢!!
090503 SBS SorrySorry+end[(002968)23-36-51].JPG 090503 SBS SorrySorry+end[(002981)23-36-57].JPG 090503 SBS SorrySorry+end[(004009)23-39-38].JPG 090503 SBS SorrySorry+end[(004012)23-38-51].JPG 090503 SBS SorrySorry+end[(004014)23-39-18].JPG 090503 SBS SorrySorry+end[(004018)23-39-42].JPG 090503 SBS SorrySorry+end[(005030)23-40-29].JPG 090503 SBS SorrySorry+end[(006048)23-41-08].JPG 090503 SBS SorrySorry+end[(006054)23-41-39].JPG 
 
偶...
好像瘋了一樣... 一直截圖...  XDDD
 
 
photo from mmilano 自截
  

    全站熱搜

    南瓜園主 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()