only SungMin
好吧!! 打起精神來放你的短毛照,
姐接對我們小兔的新髮型接受度已經大增, 果然是溺愛...強烈的溺愛啊... 
090517 Chungjoo01.jpg 090517 Chungjoo02.jpg
090517 Chungjoo03.jpg 090517 Chungjoo04.jpg 090517 Chungjoo05.jpg 090517 Chungjoo06.jpg 090517 Chungjoo07.jpg室友F突然問說:

這位藝人..
是剛當完兵回歸嗎??!! 


偶: ( ̄□ ̄|||)a  嚇!!!   
嗚...cody!!! ...偶恨你...  〒△〒
photo from OPPAYA and logo

    全站熱搜

    南瓜園主 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()