10123008.jpg
雖然今晚依舊只是插花般的唱了兩首歌  但KBS的鏡頭抓的比昨晚隔壁電視台製播的那場好太多~
話說回來  今年的表演完全無法跟去年相提並論 
 
去年年末雖然發生一些事  導致全體漫波無法一起站在舞台上接受喝采  但原本該有的表演及特別舞台 一樣也沒少
在舞台上出現的漫波人數越少 就越會覺得他們更努力地想呈現出最精彩的表演 2009 KBS 가요대축제
    
反觀今年  漫波都在(這樣也算都在嗎?)  但是BONAMANA沒有再次席捲各大獎項  以及出現的時間被壓縮成這樣  再再令人覺得可惜.. 
 
101230 Bonamana Super Junior - 2010 KBS Gayo Daejun_(720p)[(001913)09-58-33].JPG 101230 Bonamana Super Junior - 2010 KBS Gayo Daejun_(720p)[(003178)09-59-39].JPG 101230 Bonamana Super Junior - 2010 KBS Gayo Daejun_(720p)[(003528)09-59-56].JPG 101230 Bonamana Super Junior - 2010 KBS Gayo Daejun_(720p)[(003541)10-00-49].JPG 101230 Bonamana Super Junior - 2010 KBS Gayo Daejun_(720p)[(003546)10-00-03].JPG 101230 Bonamana Super Junior - 2010 KBS Gayo Daejun_(720p)[(003563)10-00-10].JPG 101230 Bonamana Super Junior - 2010 KBS Gayo Daejun_(720p)[(003584)10-00-20].JPG 101230 Bonamana Super Junior - 2010 KBS Gayo Daejun_(720p)[(003594)10-01-01].JPG 
 
10123022.jpg 10123011.jpg 10123013.jpg 10123014.jpg 10123015.jpg 10123018.jpg  10123021.jpg 10123020.jpg 
 
10123001.jpg 10123002.jpg 10123003.jpg 10123004.jpg 10123005.jpg 10123006.jpg 10123007.jpg  
1012301-.jpg 10123009.jpg 10123012.jpg 10123016.jpg 10123017.jpg 10123019.jpg 
 
photo from logo
 
 
 

    全站熱搜

    南瓜園主 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()