110910sk02.jpg
110910 SBS Star King 中秋特輯
這集就... 企吃了烤魚是吧
110910sk08.jpg 110910sk10.jpg 110910sk15.jpg  
110910sk17.jpg 110910sk18.jpg  
110910sk19.jpg 110910sk20.jpg 110910sk21.jpg 110910sk22.jpg 110910sk23.jpg 110910sk29.jpg    
  
starking的剪輯越來越誇張  完全對不到順序 ......
  
  

    全站熱搜

    南瓜園主 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()